18. i 19. lipnja 2015. godine u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora BIOS u Osijeku održana je radionica na temu Mogućnosti financiranja za hrvatske startup kompanije.

Radionica je održana u sklopu projekta DORIBIS Network a sudionici su bili članovi postojećih i budućih start-up tvrtki, kao i predstavnici partnera na  projektu. Predavač, Srđan Kovačević, je sudionicima predstavio razne vrste financiranja startupa u Hrvatskoj, pojasnivši ovom prilikom pojmove poput bootstrappinga, grantova, zajmova, crowdfunding kampanji, poslovnih anđela, sjemenskog i rizičnog kapitala te “pametnog novca”.

U kasnijoj raspravi predavač je individualno radio sa skupinama polaznika vezano za razradu poduzetničke ideje i njenog financiranja.

U planu su još tri radionice – jedna u Osijeku i dvije u Donjem Miholjcu.