U petak 17. travnja ove godine u Donjem Miholjcu se održava 24. međunarodni stručni skup “Organizacija i tehnologija održavanja OTO 2015”. Stručni skup organizira Hrvatsko društvo

održavatelja i Poduzetnički inkubator OSVIT iz Donjeg Miholjca uz suorganizatore: Elektrotehnički fakultet, Građevinski i Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Veleučilište u Požegi. Na skupu će se

predstaviti stručni radovi autora iz Hrvatske, Mađarske, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Svoje stručne radove će predstaviti i četiri autora iz Donjeg Miholjca. oral ivermectin austrailia Za ovaj znanstveno stručni skup izdan je zbornik stručnih radova u kojem je preko pedeset autora objavilo 27 stručnih radova. ivermectin subcutaneous local irritation

Skup se održava u prostoru Poduzetničkog inkubatora Osvit u Donjem Miholjcu u petak, 17. ivermectin .1 ml per 10 pounds dogs travnja 2015. godine s početkom u 08:00 sati.

Program znastveno stručnog skupa

8,00 Prijava sudionika i otvaranje izložbe

9,00 do 9,30 Svečano otvaranje skupa

9,30 do 13,00 Izlaganja autora

(11,00 do 11,30 stanka)

Stjepan Vukelić, Zvonimir Klaić, Mario Primorac: Upravljanje potrošnjom klimatizacijskih uređaja na Elektrotehničkom fakultetu Osijek pomoću proizvodnje fotonaponske elektrane

Milan Ivanović: Utemeljenje regionalne energetske politike za korištenje obnovljivih izvora Slavonije i Baranje

Silvija Sušilović, Zvonimir Klaić, Mario Primorac, Damir Šljivac: Analiza utjecaja fotonaponske elektrane ETFOS 1 na kvalitetu električne energije

Hrvoje Glavaš, Tomislav Barić, Anita Kvaček: Termovizija u održavanju elektroenergetskih instalacija

Stanislav Vezmar, Danijel Topić, Lajos Jozsa: Održavanje vjetroelektrane na temelju promatranja stanja sustava

Marko Majdenić: Koncept modularne platforme za pametne objekte

Tea Kvolik, Goran Horvat, Petra Durović: Sustav pametne kuće niske cijene

Jelena Vlaović, Goran Horvat: Free-space optics system control

Danijel Pilski: Lasersko direktno strukturiranje

Igor Novak, Ivana Jagurinac: Organizacija i upravljanje bankovnom memorijom

Petra Đurović, Tea Kvolik: Sustavi upravljanja velikom količinom podataka

Milan Opačak: Organizacija logistike kod nabave opreme za složeni komunikacijski sustav

Ljiljana Radovanović, Živoslav Adamović, Ivan Palinkas: Značaj planiranja održavanja sa aspekta smanjenja broja otkaza struga

Eleonora Desnica, Ljiljana Radovanović, Vladimir Trninić: Osiguranje pouzdanosti u toku eksploatacije mašina za ljevanje pod visokim tlakom

Jasmina Benke Namjesnik, Ivan Benke: Energetska obnova zgrada

Držislav Vidaković, Ismet Gušić: Oštećenja, održavanje i poboljšanja fasada

Siniša Maričić, Dimitrije Simonović: Održavanje protupoplavne sigurnosti – iskustva sliva Karašice i Vučice

Goran Heffer, Jasna Paladin-Popović, Franjo Zrno: Uloga održavanja u okolišno prihvatljivom radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Ivan Plaščak, Željko Barač, Tomislav Jurić, Igor Juratović, Danijel Marinović: Audit središnje remontne radionice za popravak poljoprivrednih strojeva – analiza slučaja

Marija Marketanović Hadžić – Željka Šajnović: Održavanje uvjeta u procesu temperiranja čokoladne mase

Marija Marketanović Hadžić– Tonka Šarić: Analiza teksture hrvatskih autohtonih ovčjih sireva

Valent Poslon: Uloga poduzetničkih potpornih institucija u razvoju gospodarstva u Donjem Miholjcu

Boris Poslon: Aditivna proizvodnja kao jedan od temelja razvoja

Maja Andrlić: Modeli vrednovanja geografskih specifičnosti turističkih tržišta u funkciji održivog razvoja

Vedran Mesarić: Pravni problemi u projektima izgradnje elektroničke infrastrukture na primjeru infrastrukturnog projekta „Slavonska mreža“

Franjo Ambroš, Vedran Stojnović: Suradnja geodezije i studija elektrotehnike

Damir Đurđević: Bitni elementi upravljanja ljudskim resursima u uslužno tehničkoj djelatnosti