Dokumentacija za prijavu na javni poziv

Tlocrt prostora

Tech park Osvit
Anex 1
Hala 1

Kriteriji za ulazak u prostor - izvadak iz pravilnika

Članak 5.

Pravo na dodjelu prostora u zakup imaju ove kategorije poduzetnika:

 1. poduzetnici početnici su mali i srednji poduzetnici početnici kojima se u smislu odredbi ovog Pravilnika smatraju:

  1. fizičke osobe upisane u obrtni ili drugi registar,

  2. pravne osobe koje su:

   1. u vlasništvu fizičkih osoba u iznosu temeljnog kapitala većem od 50%

   2. koje se prema propisima o računovodstvu smatraju malim i srednjim poduzetnicima

 2. zadružne organizacije uz uvjet da nemaju poslovne udjele u drugim pravnim osobama u iznosu većem od 50%.

 1. poduzetnici koji u smislu ovog pravilnika žele u inkubatoru razvijati projekte iz područja ICT, multimedije, digitalne grafike, biotehnologije, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, uključujući znanstvene institucije, studente, inovatore, male i srednje poduzetnike.

 1. ostali pravni subjekti koji ne zadovoljavaju uvjete iz točke 1., 2. i 3. ovog članka, ali im se može odobriti zakup prostora u PI OSVIT pod komercijalnim uvjetima ukoliko za to postoji slobodan prostor.

Članak 7.

Poduzetnici kojima nije dopušteno poslovanje u PI OSVIT su:

 • poduzetnici s tehnologijama koje zagađuju okoliš

 • poduzetnici koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih poduzetnika u PI OSVIT

 • poduzetnici čija djelatnost ruši ugled PI OSVIT te ne posluju u skladu s praksom “dobrog gospodarstvenika”.

Članak 8.

Nakon zaprimanja zahtjeva poduzetnika za prijem u inkubator, zaposlenici PI OSVIT vrše procjenu ideje poduzetnika na osnovu ispunjenog zahtjeva za prijem u inkubator i razgovora s poduzetnikom, te daju preporuku upravitelju PI OSVIT za svrstavanje poduzetnika u određenu kategoriju. Kategorije su određene tako da svaki poduzetnik kojemu je odobren ulazak u inkubator (stanar) pripada jednoj od slijedećih kategorija.

Kategorije stanara su:

 1. poduzetnici početnici (start-up),

 2. poduzetnici u fazi rasta i razvoja,

 3. virtualni stanari“

 4. ostali stanari.

Članak 10.

Uprava PI OSVIT-a ima pravo dati u zakup slobodan prostor po tržišnoj cijeni gospodarskim subjektima iz članka 8. točka 4. ukoliko ima slobodnog prostora.

U slučaju iz prethodnog stavka poslovni prostor se daje u zakup na vrijeme od 3 godine uz otkazni rok od 2 mjeseca.

Članak 11.

Cijena zakupa prostora određena je Ugovorom o međusobnim odnosima iz članka 20. ovog Pravilnika, uzimajući u obzir tržišne cijene zakupa prostora te može biti subvencionirana od strane PI OSVIT.

Na promjenu cijene zakupa mogu utjecati promjene na tržištu ili druge opravdane okolnosti.

U cijenu zakupa uključen je zakup prostora, te pravo na korištenje infrastrukturnih usluga inkubatora (sobe za razgovore, videokonferencijska dvorana i sl.).

Svi stanari imaju pravo bez naknade koristiti videokonferencijsku dvoranu sukladno slobodnim terminima, a najviše 3 dana u razdoblju od mjesec dana. Ukoliko imaju potrebu za češćim korištenjem dvorane, istu mogu zakupili po cijeni sukladnoj važećem cjeniku kojeg donosi uprava PI OSVIT.

Stanarima se mjesečno ispostavljaju računi za najam namještaja, električnu energiju, grijanje, potrošnju vode i komunalne usluge.

Članak12.

Uvjeti zakupa prostora u poduzetničkom inkubatoru određuju su sukladno ovom pravilniku, prema cjeniku koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 13.

Prostor kategoriziran kao „A“ predstavlja objekt tehnološkog parka u Industrijskoj zoni „Janjevci“ 21.

 • Prostorija 1 (hodnik) površine 72 m2

 • Prostorija 2 (sanitarije) površine 11,50 m2

 • Prostorija 3 (kuhinja i kotlovnica) površine 7 m2

 • Prostorija 4 (radna prostorija) površine 22 m2

 • Prostorija 5 (radna prostorija) površine 17,80 m2

 • Prostorija 6 (radna prostorija) površine 24 m2

 • Prostorija 7 (Coworking i laboratorij) površine 85 m2

 • Prostorija 8 (poslovni prostor) površine 52 m2

 • Prostorija 9 (poslovni prostor) površine 55 m2

 • Prostorija 10 (poslovni prostor) površine 40 m2

 • Prostorija 11 (poslovni prostor) površine 52 m2

 • Prostorija 12 (konferencijska dvorana) površine 60 m2

Prostor kategoriziran kao objekt „B“ predstavlja ANEX 1 i ANEX 2 u zgradi Vukovarska 142

 • Etažne cjeline 6 koja se sastoji od poslovnog prostora površine 146 m2

 • Etažne cjeline 7 koja se sastoji od ureda površine 72,20 m2

 • Etažne cjeline 8 koja se sastoji od ureda površine 42,71 m2

 • Etažne cjeline 9 koja se sastoji od ureda površine 42,71 m2

 • Etažne cjeline 10 koja se sastoji od ureda površine 43,28 m2

 • Etažne cjeline 11 koja se sastoji od ureda površine 48,13 m2

 • Etažne cjeline 12 koja se sastoji od ureda površine 104,82 m2

 • Etažne cjeline 13 koja se sastoji od ureda površine 23,78 m2

 • Etažne cjeline 14 koja se sastoji od ureda površine 23,78 m2

 • Etažne cjeline 15 koja se sastoji od ureda površine 23,78 m2.

Prostor kategoriziran kao objekt „C“ predstavlja halu u zgradi Vukovarska 142

 • Etažna cjelina 1 koja se sastoji od Hale 2 i aneksa 1 ukupne površine 4.295,45 m2.

Stanari iz članka 8. imaju pravo na subvencionirani zakup prostora u PI OSVIT, kako je navedeno u ovom članku, ali samo kada prvi puta ulaze u PI OSVIT. Ako je poduzetnik već bio stanar PI OSVIT, može ponovo ući u PI OSVIT samo pod komercijalnim uvjetima.

Ovisno o objektu u kojem se zakupljuje prostor, stanari iz članka 8. Točka 1-2. Imaju pravo na subvencioniranu cijenu prema godinama korištenja PI OSVIT:

 • 1. Godina 75%

 • 2. Godina 50%

 • 3. Godina 25%

Skupština može, u opravdanim slučajevima donijeti odluku kojom se stanarima privremeno povećava razdoblje subvencioniranog korištenja prostora.

Prava i obveze stanara

Prava stanara

 • potpuna tajnost informacija o poduzetniku
 • obavljanje djelatnosti prema vlastitom programu
 • korištenje proizvodnog poslovnog prostora uz odgovarajuću za to propisanu naknadu
 • stručna pomoć pri uvođenju poduzetnika u samostalno poslovanje
 • marketinšku pomoć po regresiranim cijenama
 • mogućnost povoljnog najma uredskog prostora za vrijeme korištenja proizvodnog prostora, i to
 • za prvu godinu poslovanja 75% subvencije*
 • za drugu godinu poslovanja 50% subvencije*
 • za treću godinu poslovanja 25% subvencije*

oslobađanje poreza na tvrtku i to:

 • oslobađanje plaćanja komunalne naknade za vrijeme korištenja usluga poduzetničkog inkubatora
 • korištenje zajedničkih prostora (prostor za sastanke i drugo)

*Režijski troškovi nisu uključeni u subvenciju.

Obveze stanara

 • redovito plaćanje zakupnine proizvodno-poslovnog prostora
 • redovito plaćanje zakupnine uredskih prostora
 • redovito plaćanje potrošenih energenata (struja, plin, voda)
 • obavljanje ugovorene djelatnosti u prostorima poduzetničkog inkubatora
 • redovito plaćanje dogovorenog standarda zajedničkih usluga koje pruža poduzetnički inkubator
 • redovito čišćenje zajedničkog prostora
 • redovito čišćenje i održavanje poslovnog prostora s kojim gospodare
 • čuvanje opreme i prostora marom dobrog gospodarstvenika
 • druge obveze koje utvrdi Skupština Poduzetničkog inkubatora

Kontakt


  Ovaj obrazac koristi Akismet za smanjenje spama. Saznajte kako se vaši podaci obrađuju.

  This will close in 0 seconds

  Scroll to Top
  Skip to content