Naziv projekta

„BIT NET“ – umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini i Miholjštini

Vrijednost projekta

11.935.871,63 kuna

Nositelj projekta

Grad Valpovo

Partneri

Poduzetnički inkubator OSVIT

Miholjački poduzetnički centar – Lokalna razvojna agencija

Valpovački poduzetnički centar

Ciljevi projekta

Poboljšana kvalitete poduzetničke poslovne infrastrukture kroz izgradnju i opremanje poduzetničkih inkubatora u Donjem Miholjcu i Valpovu

Očekivani rezultati

 • Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora i akceleratora u Valpovu bruto površine 799m2.
 • Opremanje edukacijsko-proizvodnog centra za pčelarstvo, preradu voća i povrća
 • Proširenje kapaciteta postojećeg inkubatora u Donjem Miholjcu za oko 100 m2
 • Informiranje poduzetnika o mogućnostima korištenja usluga inkubatora u Valpovu i Miholjcu te koristima koje mogu ostvariti korištenjem usluga ovih inkubatora.

O projektu

Nositelj projekta Grad Valpovo sa partnerima Poduzetničkim inkubatorom OSVIT iz Donjeg Miholjca, Miholjačkim poduzetničkim centrom – lokalnom razvojnom agencijom i Valpovačkim poduzetničkim centrom provode projekt „BIT NET“ čija vrijednost je 11.935.871,63 kuna. Projekt sufinancira sa 99% Europski fond za regionalni razvoj i Republika Hrvatska.

Vrijednost projekta koji provode partneri iz Donjeg Miholjca iznosi oko 730.00,00 kuna.

 

Projekt se provodi do 30. travnja 2019. godine do kada će se provesti sve planirane aktivnosti.

Donji Miholjac, prosinac 2017. godine

Obavijest o nabavi

Poduzetnički inkubator OSVIT iz Donjeg Miholjca će u okviru projekta „BIT NET“ provesti postupke ugovaranja adaptacije postojećeg prostora Tehnološkog parka u Industrijskoj zoni „Janjevci“ 21 kojim će se proširiti postojeći kapaciteti za oko 100 m2 te nabavu opreme kojom će se podići tehnološki standard ovog prostora.

Postupke nabave će provesti tijekom siječnja 2019. godine sukladno Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Donji Miholjac, siječanj 2019. godine

Kao osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi i primjenjujući PRILOG 4. POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI u postupku nabave roba, radova i usluga u projektu „BIT NET“ – umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini i Miholjštini, primjenjujući načela navedena u točki 2. PRILOGA 4. osobito NAČELO IZBJEGAVANJA SUKOBA INTERESA Upravitelj Poduzetničkog inkubatora OSVIT Donji Miholjac

IZJAVLJUJE

kojom ja, VALENT POSLON

kao predstavnik naručitelja PODUZETNIČKOG INKUBATORA u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN-a 2016

izjavljujem da ja osobno i sa mnom povezane osobe sukladno čl. 77. ZJN-a 2016. (srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni i izvanbračni drug, bez obzira je li brak prestao, te posvojitelji i posvojenici – dalje u tekstu: povezane osobe)

1.

a) osobno nisam u situaciji izravnog ili neizravnog, financijskog, gospodarskog ili bilo kojeg drugog osobnog interesa koji bi se mogao smatrati štetnim za moju nepristranost i neovisnost u okviru predmetnog postupka SPOMENUTE nabave.

b) sa mnom povezane osobe nisu u situaciji izravnog ili neizravnog, financijskog, gospodarskog ili bilo kojeg drugog osobnog interesa koji bi se mogao smatrati štetnim za moju nepristranost i neovisnost u okviru predmetnog postupka nabave.

2.

a) istodobno ne obavljam upravljačke poslove u bilo kojem gospodarskom subjektu.

b) sa mnom povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima.

3.

a) nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0.5%.

b) sa mnom povezane osobe nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

te se obvezujem ažurirati ovu izjavu bez odgađanja ako nastupe promjene vezane za gore navedene okolnosti.

Navedene okolnosti predstavljaju situaciju mogućeg sukoba interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta koji je ponuditelj, član zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelj.

Donji Miholjac, 25. siječnja 2019. godine

Valent Poslon, upravitelj

Sukladno Prilogu 4. POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI a u svezi članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odlaganja ako nastupe promjene.

Obavijest:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Poduzetnički inkubator OSVIT Donji Miholjac, kao naručitelj u projektu BIT NET“ – umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini i Miholjštini, ne smije sklapati ugovore o nabavi roba, usluga i radova.

Kontakt


  Ovaj obrazac koristi Akismet za smanjenje spama. Saznajte kako se vaši podaci obrađuju.

  This will close in 0 seconds

  Scroll to Top
  Skip to content