HAMAG-BICRO i BOND tim dana 21.8.2019. godine u Zagrebu su organizirali jednodnevnu specijalističku edukaciju pod nazivom „Izrada poslovnog plana i planiranje budžeta“ za zaposlenike poduzetničkih potpornih institucija uključenih u mrežu BOND na kojoj je sudjelovao Nenad Duvnjak, djelatnik Poduzetničkog inkubatora Osvit iz Donjeg Miholjca.

BOND tim organizirao je desetu po redu specijalističku edukaciju za predstavnike poduzetničkih potpornih institucija uključenih u mrežu BOND. Ovaj put su govorili o načinu izrade poslovnog plana i planiranju budžeta. Točno su na polovici od ukupno 20 planiranih edukacija koje će se održati do početka rujna.