Naziv projekta

  <strong>Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI)</strong> za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP</p>   
    <h4>Vrijednost projekta</h4>    
  <p>7.012.151,61 kuna</p>    
    <h4>Nositelj projekta</h4>   
  <p>HAMAG BICRO</p>   
    <h4>Partneri</h4>    
  <p>- 20 PPI-ja odabranih po općem kriteriju uravnoteženog regionalnog razvoja<br />- 39 PPI-ja odabranih po kriteriju izvrsnosti</p>    
    <h4>Ciljevi projekta</h4>    
  <p>Opći cilj projekta je jačanje ponude profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama, te omogućio  ujednačen pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama.</p>   
    <h4>Očekivani rezultati</h4>    
  <p>Projektom će se osigurati:</p><ol start="1" type="1"><li>razvoj Mreže PPI-jeva ;</li><li>jačanje kompetencija te razvoj novih usluga članica Mreže;</li><li>podizanje svijesti o formiranju i važnosti Mreže</li><li>uspostava sustava vrednovanja i ocjene kvalitete usluga Mreže.</li></ol>    
    <h4>O projektu</h4>   
  <p>Jačanje ponude profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama, te omogućio ujednačen pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama. Projektom će se osigurati razvoj Mreže PPI-jeva, jačanje kompetencija te razvoj novih usluga članica Mreže, podizanje svijesti o formiranju i važnosti Mreže, te uspostava sustava vrednovanja i ocjene kvalitete usluga Mreže.</p>   
      <article>
  <a href="http://www.osvit.biz/petodnevna-bond-edukacija-240139/" title="Petodnevna BOND edukacija">
    <time datetime="8. svibnja 2019.">8. svibnja 2019.</time>
        <p>

HAMAG BICRO započeo je 07. svibnja ove godine u …

Petodnevna BOND edukacija

        </a>