Novi tečaj za Android programere!

By administracija

Nakon izuzetno velikog interesa na prošlom natječaju, Poduzetnički inkubator Osvit u sklopu projekta DORIBIS Network ponovo organizira tečaj za Android programere. 
Ovim putem Poduzetnički inkubator raspisuje natječaj za spomenutu edukaciju. Edukacija se sastoji od 140 sati teoretskog i praktičnog dijela i biti će sufinancirana u visini 85% za 10 polaznika te će iznositi 500,00 kn po polazniku.
Teoretski dio obuhvaća osnove Java programiranja, Java programiranje za Android i SQL Lite, dok će u sklopu praktičnog dijela polaznici vlastite ideje provesti u aplikacije.
Očekivani termin početka edukacije je listopad 2014.

Održana uvodna konferencija za DORIBIS Network

By administracija

11. srpnja 2014. godine u novouređenoj konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora Osvit održana je uvodna konferencija projekta DORIBIS Network. Ovaj vrlo dobro posjećeni događaj prvi je korak u realizaciji projekta.Goste su na početku pozdravili partneri, gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca Zoran Kovač, načelnik Općine Magadenovac Stjepan Živković, predstavnik Županijskog vijeća Miroslav Varga te predstavnik Grada Osijeka Igor Galir.Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, njegova vrijednost i sufinanciranje od strane Europske unije, kao i aktivnosti predviđene projektom te razlozi za upuštanje u ovakvu vrstu suradnje. Predstavnici partnera na projektu – Miholjačkog poduzetničkog centra, Poduzetničkog inkubatora BIOS, Poduzetničkog inkubatora OSVIT i Općine Magadenovac naglasili su važnost ovakve suradnje u današnje vrijeme i uz današnje trendove.U nastavku dana održan je i kick-off meeting sa predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na kojem je dogovoren način buduće suradnje na projektu.

Odobren novi IPA IIIc projekt!

By administracija

Miholjački poduzetnički centar – Lokalna razvojna agencija, Poduzetnički inkubator BIOS Osijek, Poduzetnički inkubator Osvit i Općina Magadenovac nominirali su u lipnju 2013. godine projekt iz IPA IIIc programa – Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu te su ovih dana primili pozitivnu ocjenu od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije – SAFU.

Započela edukacija CNC operatera

By administracija

Poduzetnički inkubator OSVIT sufinancira sa 85% troškova edukaciju deset osoba za rad na CNC strojevima. Edukacija je započela u ponedjeljak 12. studenoga 2012. godine i održava se u prostorima inkubatora u Donjem Miholjcu (bivša zgrada…