Još jedna najveća fotonaponska elektrana u Hrvatskoj

By administracija

Nova najveća fotonaponska elektrana u Hrvatskoj trebala bi u skorije vrijeme biti završena uz županijsku cestu na ulazu u Kanfanar. Navedena elektrana ima instaliranu snagu nešto manju od jednog megavata, a prema pisanju Glasa Istre zauzima 21 tisuću četvornih metara i električnom energijom bi trebala opskrbljivati 350 kućanstava. Ono što je zanimljivo u čitavoj priči jest da je investitor uspio sklopiti ugovor s HROTE-om po starom modelu na 12 godina, po starim povoljnim otkupnim cijenama električne energije i da će mu se investicija vrijednosti 1.5 milijuna eura isplatiti u roku od osam do deset godina. Također, investitor uz ovu elektranu na drugom zemljištu namjerava izgraditi još jednu elektranu iste snage. Ipak, čini se da investitor smatra da je cijena priključka na mrežu od 300 tisuća eura prevelika i da su u zapadnim zemljama naknade za priključak manje.
Ali zašto sve ovo zvuči kao nešto već viđeno?

Predavanje “Računalni vid u modernim sustavima”

By administracija

Predavanje o tehnologijama računalnog i robotskog vida u dinamičnim okolinama, te robotskim sustavima i humanoidnim robotima s naglaskom na na prirodno komunikacijsko sučelje (engl. Natural human interface ) s robotima ili drugim računalnim sustavima.
Predavanje je održano 13. prosinca, četvrtak, s početkom u 18h u prostoru #labOS Medialaba/Hackerspacea, Dom Tehnike, Trg Jurija Križanića 1, prvi kat, soba 17.

Započela edukacija CNC operatera

By administracija

Poduzetnički inkubator OSVIT sufinancira sa 85% troškova edukaciju deset osoba za rad na CNC strojevima. Edukacija je započela u ponedjeljak 12. studenoga 2012. godine i održava se u prostorima inkubatora u Donjem Miholjcu (bivša zgrada…

Natječaj za obuku rukovatelja CNC strojem

By administracija

Poduzetnički inkubator Osvit raspisao je natječaj za sufinanciranje obrazovanja rukovatelja CNC strojevima. Natječajem se omogućava poduzetnicima koji imaju potrebe za ovakvim kadrovima da ih upute na doškolovanje, čime će steći pravo upisa u radnu knjižicu. Poduzetnički inkubator će sufinancirati čak 85% troškova obrazovanja, koje traje 120 sati.