Posjet Virovitici – 11. CISEx Friday

By administracija

U petak 22.veljače 2013. godine u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici održan je 11. po redu CISEx Friday na kojemu su gostovala važna imena domaće softverske industrije te više institucije koje aktivno prate ovu industriju. Bila je to odlična prilika za sve koji se bave i koji se misle baviti prvenstveno proizvodnjom i izvozom softvera da čuju nešto novo.
Na 11. CISEx Fridayu i prvom virovitičkom, kratkim predavanjima predstavili su svoj rad:

Poduzetnički inkubator i Tech park Osvit članovi CISEx udruge!

By administracija

Sa zadovoljstvom možemo izvijestiti da je Poduzetnički inkubator Osvit, a samim time i njegov odjel Tech park postao punopravni član CISEx udruge – Udruga Hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera – HNIS (Croatian Independent Software Exporters – CISEx). CISEx također usko surađuje sa udrugom Hrvatskih poslovnih anđela CRANE koji sufinanciraju inovativne projekte.
Ciljevi Udruge CISEx su:

Završena obuka za CNC operatere

By administracija

U suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i Strojarskom tehničkom školom iz Osijeka, Poduzetnički inkubator Osvit iz Donjeg Miholjca je organizirao obuku za rukovatelje CNC strojevima za 10 kandidata. Sredstva za ovu edukaciju osiguralo je…

Završen seminar Internet marketing

By administracija

Tech park Osvit iz Donjeg Miholjca je, kao dio Poduzetničkog inkubatora, u sklopu provedbe projekta “Obrazovanje za poduzetništvo” za 2012. godinu Ministarstva gospodarstva i obrta, organizirao seminar na temu Internet marketing.
Seminar je održan u prostoru Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o..

CNC operateri “operiraju”

By administracija

U Srednjoj tehničkoj školi u Osijeku na usavršavanju za operatera na CNC strojevima nalazi se 10 osoba. Edukacija je započela u studenom sa teoretskim dijelom od 40 sati koji je održan u Poduzetničkom inkubatoru Osvit…

HAKOM raspisao natječaj za nove aplikacije!

By administracija

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u sklopu druge faze programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima objavljuje novi javni natječaj. Ovoga se puta radi o izradi softverskih aplikacija i usluga koje za cilj imaju doprinijeti bržem razvoju širokopojasnih mreža, a time i općenitom rastu kvalitete života na navedenim područjima.

PRIJAVA: Seminar Internet marketing

By administracija

Tech park Osvit kao dio Poduzetničkog inkubatora, a u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, organizira seminar na temu Internet marketing koji će se održati u utorak, 12.02.2013. godine s početkom u 9 sati u prostoru Miholjačkog poduzetničkog centra u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 1/1.
Cilj ovog edukativnog seminara je povećanje kompetencija, stjecanje novih znanja i vještina te učenje na primjerima iz prakse.

Još jedna najveća fotonaponska elektrana u Hrvatskoj

By administracija

Nova najveća fotonaponska elektrana u Hrvatskoj trebala bi u skorije vrijeme biti završena uz županijsku cestu na ulazu u Kanfanar. Navedena elektrana ima instaliranu snagu nešto manju od jednog megavata, a prema pisanju Glasa Istre zauzima 21 tisuću četvornih metara i električnom energijom bi trebala opskrbljivati 350 kućanstava. Ono što je zanimljivo u čitavoj priči jest da je investitor uspio sklopiti ugovor s HROTE-om po starom modelu na 12 godina, po starim povoljnim otkupnim cijenama električne energije i da će mu se investicija vrijednosti 1.5 milijuna eura isplatiti u roku od osam do deset godina. Također, investitor uz ovu elektranu na drugom zemljištu namjerava izgraditi još jednu elektranu iste snage. Ipak, čini se da investitor smatra da je cijena priključka na mrežu od 300 tisuća eura prevelika i da su u zapadnim zemljama naknade za priključak manje.
Ali zašto sve ovo zvuči kao nešto već viđeno?

Predavanje “Računalni vid u modernim sustavima”

By administracija

Predavanje o tehnologijama računalnog i robotskog vida u dinamičnim okolinama, te robotskim sustavima i humanoidnim robotima s naglaskom na na prirodno komunikacijsko sučelje (engl. Natural human interface ) s robotima ili drugim računalnim sustavima.
Predavanje je održano 13. prosinca, četvrtak, s početkom u 18h u prostoru #labOS Medialaba/Hackerspacea, Dom Tehnike, Trg Jurija Križanića 1, prvi kat, soba 17.

Započela edukacija CNC operatera

By administracija

Poduzetnički inkubator OSVIT sufinancira sa 85% troškova edukaciju deset osoba za rad na CNC strojevima. Edukacija je započela u ponedjeljak 12. studenoga 2012. godine i održava se u prostorima inkubatora u Donjem Miholjcu (bivša zgrada…