16. srpnja 2019. godine u perivoju Prandau – Mailath je održan mobile lab tour.

Aktivnost je planirana i provedena u sklopu prekograničnog projekta XBIT a cilj joj je bio dolaskom na vanjsku lokaciju prezentirati nove tehnologije zainteresiranim građanima i na taj način promovirati primjenu novih tehnologija u svakodnevnom životu. Ovom prilikom predstavljena je virtualna stvarnost te 3D print koji su polučili veliki interes građana, kako onih najmlađih, tako i starijih.

U demonstraciju se uključio i gradonačelnik Grada Donjega Miholjca a sudjelovali su predstavnici svih partnerskih institucija na projektu XBIT – Udruženje SEE ICT, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Poduzetnički inkubator Osvit, Općina Magadenovac te Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.