U sklopu prekograničnog projekta XBIT a u trajanju od dva dana održana je edukacija zaposlenika Poduzetničkog inkubatora Osvit i Općine Magadenovac za rad sa mobilnim laboratorijem.

Članovi udruge SEE ICT iz Beograda su u prostoru Tech parka Osvit izvršili edukaciju zaposlenika projektnih partnera s hrvatske strane za rad s opremom koja se nalazi u mobilnom laboratoriju koji je također nabavljen kroz prekogranični projekt XBIT. Svaki od tri dana edukacije stavljao je fokus na rad s opremom vezanom za drugu tehnologiju, tako da su obrađene VR, 3D print i IoT tehnologije, a sve kako bi se projektne aktivnosti mogle izvršiti na najkvalitetniji mogući način.