Inicijativa za ulaganje kao odgovor na koronavirus usvojena je i stupit će na snagu 1. travnja. 37 milijardi eura u okviru kohezijske politike biti će usmjereno na jačanje zdravstvenih sustava, podršku malim i srednjim poduzećima, kratkoročnim shemama zapošljavanja i drugim uslugama u zajednici.

Nadalje, sredstva iz Fonda solidarnosti EU-a biti će raspoređena za podršku najugroženijim zemljama.

Od 1. veljače 2020. u okviru izdataka biti će pokriveni troškovi nastali u naporima za spašavanje života i zaštitu građana. Od ukupnog iznosa, 8 milijardi eura alocirati će se iz neiskorištenih sredstava predfinanciranja za 2019. godinu. Nova mjera tako omogućuje državama članicama trošenje tih sredstava kako bi ublažile utjecaj pandemije, umjesto njihovog povrata u proračun EU-a. Dodatnih 29 milijardi eura biti će ranije isplaćeno u okviru alokacija.

Države članice će također imati veću fleksibilnost za prenošenje sredstava između programa u okviru kohezijske politike kako bi preusmjerili resurse tamo gdje im je najpotrebnije.

Platforma omogućuje:

– formiranje i predstavljanje inicijativa, ponuda i potreba zainteresiranih aktera u kratkom roku

– poticanje interakcije između zdravstvene zaštite, industrije, pomoćnih organizacija, vlade, akademske zajednice i drugih

– maksimiziranje pouzdanosti prijedloga zahvaljujući kontroli istih od strane Mreže.

Pristup platformi moguć je putem poveznice: https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/

Objavom profila na platformi, moguće je pronaći ciljane i relevantne kontakte u zdravstvenoj industriji, akademskim krugovima te vladinim organizacijama pojedinih država.

Kako bi objavljeni profili bili maksimalno pouzdani i kako bi se spriječile moguće zloupotrebe, isti će prije objave proći kontrolu regionalnih partnera Europske poduzetničke mreže.

Uključene teme:
– Roba široke potrošnje (prevencija/dijagnostika/liječenje/rehabilitacija)
– Dijagnostika (biomedicinska i medicinska tehnologija)
– Hitna medicina/Oprema za spašavanje
– Oprema za bolnice i njegu
– Higijena, sterilizacija, dezinfekcija
– ICT
– Komunikacijska tehnologija
– Intenzivna medicina, anesteziologija, respiracija
– Laboratorijska tehnologija
– Fizioterapija
– Terapija i fizikalna medicina
– Tehnologija igara
– Slobodno vrijeme
– Corona virus – mjere i podrška
– Ostalo

Pozivamo vas da se priključite platformi, odaberete vama relevantne teme i uspostavite kontakte za potencijalnu poslovnu, tehnološku ili znanstvenu suradnju.

Postupak registracije i pojašnjenje koraka potrebnih za kreiranje profila možete pronaći putem poveznice: https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/how-it-works.