Poduzetnički inkubator Osvit organizira seminar na temu “TESTIRANJE SOFTVERA”. Polaznicima seminara, osim teorijskog dijela (Software quality assurance – SQA), biti će demonstriran i praktični primjer automatskog testiranja mobilnih aplikacija kao dio kontinuirane integracije (Appium framework, Jenkins CI, Apache Ant, TortoiseSVN, JUnit, Selenium, … ).

Seminar se održava 22.11.2014. – 14:00 u Coworking prostoru Poduzetničkog inkubatora Osvit na adresi Vukovarska 142 u Donjem Miholjcu.

Predavač (LinkedIn): Andrej Skeledžija

Prijaviti se možete popunjavanjem priložene kontakt forme.

Prijave za seminar zaprimaju se zaključno s 20.11.2014.