Posjet Virovitici – 11. CISEx Friday

By administracija

U petak 22.veljače 2013. godine u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici održan je 11. po redu CISEx Friday na kojemu su gostovala važna imena domaće softverske industrije te više institucije koje aktivno prate ovu industriju. Bila je to odlična prilika za sve koji se bave i koji se misle baviti prvenstveno proizvodnjom i izvozom softvera da čuju nešto novo.
Na 11. CISEx Fridayu i prvom virovitičkom, kratkim predavanjima predstavili su svoj rad:

Poduzetnički inkubator i Tech park Osvit članovi CISEx udruge!

By administracija

Sa zadovoljstvom možemo izvijestiti da je Poduzetnički inkubator Osvit, a samim time i njegov odjel Tech park postao punopravni član CISEx udruge – Udruga Hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera – HNIS (Croatian Independent Software Exporters – CISEx). CISEx također usko surađuje sa udrugom Hrvatskih poslovnih anđela CRANE koji sufinanciraju inovativne projekte.
Ciljevi Udruge CISEx su: