Naziv projekta

UPDATE – fUture PowereD by Artificial inTElligence

Vrijednost projekta

149.814 EUR

Nositelj projekta

Općina Magadenovac

Partneri

Poduzetnički inkubator Osvit

Naučno-tehnološki park Novi Sad

Ciljevi projekta

Stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj IT industrije i poduzetništva, kao i njihova iskoristivost kao generatora inovacija i efikasni alat za povećanje konkurentnosti u programskom području općenito.

Osiguravanje potpore razvoju IT industrije i poduzetništva u regiji putem edukacije, umrežavanja i razmjene znanja.

Osvještavanje o značenju i važnosti STEAM područja.

Očekivani rezultati

Obučavanje 50 ljudi za rad s AI i IoT u automobilskom sektoru

Povećanje broja članova Centra kompetencija Crossbit

Organiziranje Sajma znanosti, umjetnosti i inovacija