U subotu 20. lipnja 2015. u coworking prostoru Poduzetničkog inkubatora Osvit je započela serija Croduino radionica. Ovom edukacijom će biti pokrivene osnove C programskog jezika te izrađeni jednostavni modeli korištenjem 10 Croduino setova.

Radionica je organizirana i financirana od strane Poduzetničkog inkubatora Osvit u suradnji s Osječko – baranjskom županijom a predviđeno trajanje radionice je 30 sati, nakon čega će Croduino setovi ostati u vlasništvu Poduzetničkog inkubatora Osvit te će biti stavljeni na raspolaganje svim osobama zainteresiranim za rad sa ovom pametnom pločicom hrvatske proizvodnje.