18. veljače 2015. u coworking prostoru Poduzetničkog inkubatora Osvit započeo je napredni tečaj za Android developere koji su u organizaciji Poduzetničkog inkubatora Osvit završili osnovni tečaj. Predavanja će trajati 60 školskih sati i odvijat će se dvaput tjedno a polaznici će tokom tečaja detaljnije obrađivati napredne aspekte Android sustava, čime će se plasirati u rang visoko konkurentnih developera za spomenutu platformu.

Predavanja su organizirana u sklopu projekta DORIBIS Network a Poduzetnički inkubator Osvit ih sufinancira sa 75%.

Predavač je, kao i prethodni puta, prof. Josip Jurišić.