Naziv projekta

OSVIT 2020

Vrijednost projekta

529.475,85 kn

Nositelj projekta

Poduzetnički inkubator Osvit

Ciljevi projekta

– pružati učinkovitu potporu osnivanju novih poduzeća, pružiti aktivnu potporu u poslovanju novoosnovanim poduzećima kroz postupak inkubiranja, pružanjem informacija MSP-ovima,
njihovim povezivanjem za učinkovitiji nastup na tržištu,
– kroz postupak inkubiranja i aktivne podrše MSP-ovima učvrstiti položaj na tržištu, unaprijediti njihovu gospodarsku uspješnost, a time i njihovu stopu preživljavanja.

– jačanjem kompetencija i nadogradnjom postojećih web-stranica novim sadržajima iz područja u kojima se pružaju informacije poduzetnicima (npr. e-poslovanje, financije, inovacije, internacionalizacija, poslovno planiranje, pravo i sl.) i web-alatima za poduzetnike smanjiti asimetriju informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Očekivani rezultati

– 16 održanih informativnih radionica (6 za poduzetnike i 10 koje doprinose razvoju poduzetničke pismenosti i vještina),
– 11 održanih događanja vezanih za povezivanje poduzetnika,
– 152 planirana poduzeća kojima će poduzetnički inkubator pružati uslugu u razdoblju provedbe projekta,
– 52 nova poduzeća kojima će inkubator pružati uslugu u razdoblju provedbe projekta,
– 1 nadogradnja postojeće web-stranica novim sadržajima iz područja u kojima se pružaju informacije poduzetnicima (e-poslovanje, financije, inovacije, internacionalizacija,
poslovno planiranje,) i novim web-alatima za poduzetnike,
– za poduzetnike iz 8 JLS na području Osječko-baranjske županije pružiti gore navedene usluge,
– uslugama će se obuhvatiti MSP–ove u svim stupnjevima razvoja (početnici, status inkubiranja, u fazi rasta i razvoja),
– usluge će pružati MSP-ovima putem više od tri kanala

O projektu

 • Za poduzetnike početnike održat će se 6 radionica, koje će obraditi četiri (4) teme. Teme su usmjerene na pružanje
  osnovnih informacija poduzetnicima koji su odlučili ući u svijet poduzetništva ili su već započeli s aktivnošću.
 • 2 radionice “Pravni okvir poslovanja u RH i poticanje ulaganja”
 • 2 radionice “Poslovno planiranje – Strategijsko I operativno planiranje u poslovanju”
 • 1 radionica “ Socijalno poduzetništvo”
 • 1 radionica “Značaj konzultantskih usluga u razvoju poslovanja I informiranje o EU natječajima ”


Prve dvije radionice su planirane u trajanju po 16 školskih sati, jer će obrađivati širi spektar podtema s kojima se poduzetnici početnici susreću na početku poslovanja (uvod u poduzetništvo, pravni oblici utemeljenja poduzetništva u RH, prednosti svakog od oblika, način osnivanja, pomoć pri osnivanju, izrada početnog poslovnog plana i njegovo praćenje, uloga marketinga, uloga računovodstva, financijske obveze prema državi i zajednici, mogućnosti financiranja i izvori financiranja poduzetništva, poticajne mjere za poduzetnike, i dr.)
Ostale radionice će detaljnije obrađivati posebne oblike poduzetništva kao što je pojam “socijalno poduzetništvo” i s tim u vezi pravne oblike obavljanja ovog poduzetništva, kao osnovati poslovni subjekt koji se bavi socijalnim poduzetništvom, principi na kojima se ovaj oblik temelji, način upravljanja i poslovanj, mogućnosti korištenja poticajnih mjera i društvena odgovornost u ovom obliku poduzetništva. Radionica će se održavati kao dvodnevna u trajanju po 16 školskih sati. Radionica “Značaj konzultantskih usluga u razvoju poslovanja i informiranje o EU natječajima će ukazati početnicima na značaj suradnje s poduzetničkim potpornim i drugim konzultantskim institucijama i potrebu za svakodnevnim
informiranjem o mogućnostima kojima se sustavno podupire rad početnika i potiće njihov razvoj. Uz informiranje o EU natječajima, poduzetnicima će se pružiti informacije kako doći do sredstava namijenjenih poduzetnicima, kao pripremiti projekte i kako provesti projekt koji se financira poticajnim sredstvima. I ova radionica je zamišljena kao dvodnevna u
trajanju 16 školskih sati.
Za poduzetnike početnike planira se kroz šest dvodnevnih radionica pružiti informativne sadržaje u ukupnom trajanju od 96 školskih sati.

Kontakt


  Ovaj obrazac koristi Akismet za smanjenje spama. Saznajte kako se vaši podaci obrađuju.

  This will close in 0 seconds

  Scroll to Top
  Skip to content