Poduzetnički inkubator osnovan je Ugovorom o osnivanju kao poduzetnička zadruga i upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku dana 18. travnja 2003. godine. Poduzetnički inkubator upisan je pod nazivom

PODUZETNIČKA ZADRUGA OSVIT
PODUZETNIČKI INKUBATOR ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTOROM

Skraćena tvrtka glasi:

PODUZETNIČKI INKUBATOR OSVIT – ZADRUGA

Sjedište inkubatora je u Donjem Miholjcu, Vukovarska 142.
Matični broj inkubatora je 1723197 i kao predmeti poslovanja upisani u Sudskom registru su:

Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
Poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina,
Iznajmljivanje strojeva i opreme,
Računovodstveni poslovi,
Predstavljanje poduzetnika na sajmovima,
Povezivanje poduzetnika,
Pružanje dodatnih usluga poduzetnicima (web design, grafičke usluge i sl.),
Predstavljanje stanara na portalu inkubatora,
Podrška poduzetnicima početnicima,
Podrška interesnom udruživanju poduzetnika,
Pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći,
Poduzetnička i tehnološka edukacija,
Usluge poslovnog planiranja i razvoja,
Istraživanje tržišta i promocija,
Razvoj poslovnih vještina,
Edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva,
Kupnja i prodaja robe
Poduzetnički inkubator upisan je u evidenciju Saveza zadruga te je član udruge Hrvatskih izvoznika softvera – CISEx i udruge Osijek Software City.

Radi stjecanja statusa korisnika inkubatora Gradsko vijeće grada Donjeg Miholjca utvrdilo je sljedeće uvjete koje moraju ispunjavati poduzetnici-kandidati:

  • da je gospodarska aktivnost legalizirana kroz jedan od zakonskih oblika organiziranja (obrt, obiteljsko gospodarstvo, trgovačko društvo, zadruga i dr.)
  • da je izrađen poslovni plan
  • da će poduzetnik zapošljavati određeni broj radnika
  • da će poduzetnik kroz vrijeme korištenja usluga inkubatora povećavati broj radnika
  • da će proizvodnja biti tržišno orijentirana s naglaskom na izvozne programe
  • da će vrijeme korištenja usluga inkubatora biti ograničeno na vrijeme od 3-5 godina
  • da će za vrijeme korištenja usluga inkubatora poduzetnik rješavati vlastiti poslovni prostor.

Poduzetnički inkubator Osvit je dobio nagradu za najbolji poduzetnički inkubator Republike Hrvatske u 2010. godini a 2016. je dobio i plaketu te Grb Grada Donjeg Miholjca kao priznanje za dugogodišnje djelovanje na području gospodarstva Grada Donjega Miholjca.